การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

 • สถานะ: (0/16) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165901260
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-13
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 252 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB310 ย267ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- การดูแล การดูแลวาระสุดท้ายของชีวิต
การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

เยาวรัตน์ มัชฌิม

ผู้แต่งร่วม

 • ยุภา ภูผา
 • ปียานุช ลาหล้าเลิศ
 • กิรติยา วงษ์กาฬสินธุ์
 • บวรลักษณ์ ทองทวี
 • ปริญญา แร่ทอง
 • เรือนขวัญ กัณหสิงห์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025134 - ยืมได้
2 7025135 - ยืมได้
3 7025136 - ยืมได้
4 7025137 - ยืมได้
5 7025138 - ยืมได้
6 7025139 - ยืมได้
7 7025140 - ยืมได้
8 7025141 - ยืมได้
9 7025142 - ยืมได้
10 7025143 - ยืมได้
11 7025144 - ยืมได้
12 7025145 - ยืมได้
13 7025146 - ยืมได้
14 7025147 - ยืมได้
15 7025148 - ยืมได้
16 7025262 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0