การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขนมพื้นบ้านล้านนา ข้าวควบ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: LC: RES. REP.TX773 ว227ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002415 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0