แสดง:

เรียงตาม:

Microsoft office 2010 0/1
หนังสือมาใหม่

Microsoft office 2010

ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167233154
เลขเรียก:
 • LC - QA76.75
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

MBA 50 หลักบริหาร 50 Management ideas 0/1
หนังสือมาใหม่

MBA 50 หลักบริหาร 50 Management ideas

ผู้แต่งหนังสือ: Russell - Walling, Edward
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974414137
เลขเรียก:
 • NLM - HD31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

May I help you ? พูดอังกฤษง่ายๆ สไตล์พยาบาล 0/5
หนังสือมาใหม่

May I help you ? พูดอังกฤษง่ายๆ สไตล์พยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: เปรมจิตร คล้ายเพชร์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978974111130
เลขเรียก:
 • LC - PE1116.N8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Life Management 0/1
หนังสือมาใหม่

Life Management

ผู้แต่งหนังสือ: ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163057938
เลขเรียก:
 • LC - BF698
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Introduction to counselling skills : text and activities 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to counselling skills : text and activities

ผู้แต่งหนังสือ: Nelson - Jones Richard
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781446210604
เลขเรียก:
 • LC - BF637.C6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน" 1/1
หนังสือมาใหม่

Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน"

ผู้แต่งหนังสือ: คิยามะ ฮิโรทสึงุ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161847449
เลขเรียก:
 • LC - BF481
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Influencer สร้างตัวตนให้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล 0/1
หนังสือมาใหม่

Influencer สร้างตัวตนให้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียล

ผู้แต่งหนังสือ: เฮนเนสซี, บริตทานีย์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786168187203
เลขเรียก:
 • LC - HF5415
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

HRD 3.0 พัฒนาคน พัฒนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร 0/1
หนังสือมาใหม่

HRD 3.0 พัฒนาคน พัฒนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร

ผู้แต่งหนังสือ: วรภัทร์ ภู่เจริญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169057222
เลขเรียก:
 • LC - HF5549.5.M6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

GRIT : the power of passion and perseverance/ Angela Duckworth 0/1
หนังสือมาใหม่

GRIT : the power of passion and perseverance/ Angela Duckworth

ผู้แต่งหนังสือ: ดักเวิร์ธ, แอนเจลา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162873614
เลขเรียก:
 • LC - BF637
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

English for the medical profession 0/5
หนังสือมาใหม่

English for the medical profession

ผู้แต่งหนังสือ: ประพิศ พงษ์พานิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164292963
เลขเรียก:
 • LC - PE1127
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

English for thai nusre (บทสนทนาระหว่างพยาบาลไทยกับผู้ป่วยต่างชาติ) 0/
หนังสือมาใหม่

English for thai nusre (บทสนทนาระหว่างพยาบาลไทยกับผู้ป่วยต่างชาติ)

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีวรรณ วงศ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163482334
เลขเรียก:
 • LC - PE1116
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

English for thai nusre (บทสนทนาระหว่างพยาบาลไทยกับผู้ป่วยต่างชาติ) 0/5
หนังสือมาใหม่

English for thai nusre (บทสนทนาระหว่างพยาบาลไทยกับผู้ป่วยต่างชาติ)

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีวรรณ วงศ์เจริญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163482334
เลขเรียก:
 • LC - PE1116
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

English for nursing personnel 1/20
หนังสือมาใหม่

English for nursing personnel

ผู้แต่งหนังสือ: อังคณา สุเมธสิทธิกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164220157
เลขเรียก:
 • LC - PE1116
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

English for nursing and health care students teacher's book 0/5
หนังสือมาใหม่

English for nursing and health care students teacher's book

ผู้แต่งหนังสือ: McAuley, David
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616110931
เลขเรียก:
 • LC - PE1127
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

English for nursing and health care students book 1/5
หนังสือมาใหม่

English for nursing and health care students book

ผู้แต่งหนังสือ: Schwarz, Peter C.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616110932
เลขเรียก:
 • LC - PE1127
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

English for nursing 1/2
หนังสือมาใหม่

English for nursing

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163140319
เลขเรียก:
 • LC - PE1116.N8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

English for nurses a guide to better communication with patients 0/5
หนังสือมาใหม่

English for nurses a guide to better communication with patients

ผู้แต่งหนังสือ: Thamolwan Lamai, B.A.,M.A.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169067177
เลขเรียก:
 • LC - PE1116N.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Didactic strategies : lead by example 0/6
หนังสือมาใหม่

Didactic strategies : lead by example

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - LB1025
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

Dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: มนต์ชัย พินิจจิตร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744016713
เลขเรียก:
 • LC - HD30.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Designing and conducting mixed methods research 1/1
หนังสือมาใหม่

Designing and conducting mixed methods research

ผู้แต่งหนังสือ: Creswell, John W.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781506386621
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Curriculum studies handbook - the next moment 0/1
หนังสือมาใหม่

Curriculum studies handbook - the next moment

ผู้แต่งหนังสือ: Erik L. Malewski
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9780415989497,0203877799
เลขเรียก:
 • LC - LB2806
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Curriculum studies handbook - the next moment 0/1
หนังสือมาใหม่

Curriculum studies handbook - the next moment

ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 0203877799
เลขเรียก:
 • LC - LB2806
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Croatia montrenegro turkey (Istanbul) 0/5
หนังสือมาใหม่

Croatia montrenegro turkey (Istanbul)

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณวดี ม้าลำพอง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164138629
เลขเรียก:
 • LC - DS937
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Collecting qualitative data : a practical guide to textual, media and virtual techniques 0/1
หนังสือมาใหม่

Collecting qualitative data : a practical guide to textual, media and virtual techniques

ผู้แต่งหนังสือ: Braun, Virginia
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781107662452
เลขเรียก:
 • LC - ็H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Climate change challenges in the mekong region 0/1
หนังสือมาใหม่

Climate change challenges in the mekong region

ผู้แต่งหนังสือ: Kobkun Rayanakorn, editor
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789746725965
เลขเรียก:
 • NLM - QC981.8.G56 C636
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Case study research and applications : design and methods 1/1
หนังสือมาใหม่

Case study research and applications : design and methods

ผู้แต่งหนังสือ: Yin, Robert K.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9781506336169
เลขเรียก:
 • LC - H62.Y56
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Breakthrough success with english student book 1 0/2
หนังสือมาใหม่

Breakthrough success with english student book 1

ผู้แต่งหนังสือ: Craven, Miles
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9780230727960
เลขเรียก:
 • NLM - PE1128 C898b
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Breakthrough success with english student book 1 0/1
หนังสือมาใหม่

Breakthrough success with english student book 1

ผู้แต่งหนังสือ: Craven, Miles
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9780230727960
เลขเรียก:
 • NLM - PE1128 C898b
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Breakthrough success with english student book 1 0/28
หนังสือมาใหม่

Breakthrough success with english student book 1

ผู้แต่งหนังสือ: Craven, Miles
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9780230727960
เลขเรียก:
 • NLM - PE1128 C898b
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012


สาขาวิชา

  183
  123
  94
  154
  133
  139


ล้างค่า