การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741115150
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ก226
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

ปราณี ทู้ไพเราะ และคณะ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 003960 - ยืมได้
2 003961 - ยืมได้
3 003962 - ยืมได้
4 003963 - ยืมได้
5 003964 - ยืมได้
6 003965 - ยืมได้
7 003966 - ยืมได้
8 003967 - ยืมได้
9 003968 - ยืมได้
10 003969 - ยืมได้
11 003970 - ยืมได้
12 003971 - ยืมได้
13 003972 - ยืมได้
14 003973 - ยืมได้
15 003974 - ยืมได้
16 003975 - ยืมได้
17 003976 - ยืมได้
18 003977 - ยืมได้
19 003978 - ยืมได้
20 003979 - ยืมได้
21 003980 - ยืมได้
22 003981 - ยืมได้
23 003982 - ยืมได้
24 003983 - ยืมได้
25 003984 - ยืมได้
26 003985 - ยืมได้
27 003986 - ยืมได้
28 003987 - ยืมได้
29 003988 - ยืมได้
30 003989 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0