Conceptual nursing care planning

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9780323760171
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Elsevier
 • เมืองที่พิมพ์: St. Louis, Missouri
 • ลักษณทางกายภาพ: 384 หน้า, 28 cm. (2,250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022
 • เลขเรียก: NLM: WY100.1 H263C
 • Tags (หัวเรื่อง):
Patient -- care --  planning Nursing  care -- Methods
Conceptual nursing care planning

Harding, Mariann M.

ผู้แต่งร่วม

 • Hagler, Debra
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2001522 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0