การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย

 • สถานะ: (6/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165889643
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-10
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: นีโอดิจิตอล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 284 หน้า, 26 cm. (390 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ส241ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ พัฒนาการของเด็ก การส่งเสริมสุขภาพ
การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย

สุพัตรา นุตรักษ์

ผู้แต่งร่วม

 • วรรณไพร แย้มมา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025214 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุดารัตน์ หลวงแบน
2 7025215 - ยืมได้
3 7025216 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
4 7025217 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณภัทร ศรีละพันธ์
5 7025218 - ยืมได้
6 7025219 - ยืมได้
7 7025220 - ยืมได้
8 7025221 - ยืมได้
9 7025222 - ยืมได้
10 7025223 - ยืมได้
11 7025224 25 เม.ย. 2024, 08:43 ระหว่างยืม สุภาพร ศิวะพลงาม
12 7025225 - ยืมได้
13 7025226 17 เม.ย. 2024, 15:00 ระหว่างยืม นันทิกา เชิดชูวงศ์
14 7025227 - ยืมได้
15 7025228 - ยืมได้
16 7025229 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม รัตนา ชีหมื่อ
17 7025230 - ยืมได้
18 7025231 - ยืมได้
19 7025232 - ยืมได้
20 7025233 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 6