กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740340935
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 165 หน้า, 21 cm. (170 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: W32.5 อ221ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กฎหมายทางการแพทย์ -- ไทย จรรยาบรรณทางการแพทย์ -- ไทย จรรยาแพทย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025234 - ยืมได้
2 7025235 - ยืมได้
3 7025236 - ยืมได้
4 7025237 - ยืมได้
5 7025238 - ยืมได้
6 7025239 - ยืมได้
7 7025240 - ยืมได้
8 7025241 - ยืมได้
9 7025242 - ยืมได้
10 7025243 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0