การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163148445
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 184 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025244 - ยืมได้
2 7025245 - ยืมได้
3 7025246 - ยืมได้
4 7025247 - ยืมได้
5 7025248 - ยืมได้
6 7025249 - ยืมได้
7 7025250 - ยืมได้
8 7025251 - ยืมได้
9 7025252 - ยืมได้
10 7025253 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0