สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสถาบันพระบรมราชชนก (31 พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

 • สถานะ: (0/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สามเจริญพาณิชย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 82 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: สร. ส174
สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสถาบันพระบรมราชชนก (31 พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000290 - ยืมได้
2 4000291 - ยืมได้
3 4000292 - ยืมได้
4 4000293 - ยืมได้
5 4000294 - ยืมได้
6 4000295 - ยืมได้
7 4000296 - ยืมได้
8 4000297 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0