สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436800
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 135 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WA100 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
ดัชนีสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพ ครอบครัว -- การดูแล -- ไทย โควิด -- 19 (โรค)
สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025265 - ยืมได้
2 7025266 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0