สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436862
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 120 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: สร. ส142
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- ไทย
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000298 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0