อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164076884
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 588 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WX162 อ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ การดูแลรักษาในโรงพยาบาล การแพทย์
อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine

วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • วิทวัส แนววงศ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025270 - ยืมได้
2 7025271 - ยืมได้
3 7025272 - ยืมได้
4 7025273 - ยืมได้
5 7025274 - ยืมได้
6 7025275 - ยืมได้
7 7025276 - ยืมได้
8 7025277 - ยืมได้
9 7025278 - ยืมได้
10 7025279 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0