โรคเม็ดเลือดแดงในทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด

 • สถานะ: (1/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165867115
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 228 หน้า, 26 cm. (600 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WS305 ร281
 • Tags (หัวเรื่อง):
เม็ดเลือดแดง กุมารเวชศาสตร์
โรคเม็ดเลือดแดงในทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด

พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025280 - ยืมได้
2 7025281 - ยืมได้
3 7025282 - ยืมได้
4 7025283 - ยืมได้
5 7025284 - ยืมได้
6 7025285 - ยืมได้
7 7025286 - ยืมได้
8 7025287 - ยืมได้
9 7025288 10 มิ.ย. 2023, 14:33 ระหว่างยืม เยาวลักษณ์ มาก๋า
10 7025289 - ยืมได้
11 7025290 - ยืมได้
12 7025291 - ยืมได้
13 7025292 - ยืมได้
14 7025293 - ยืมได้
15 7025294 - ยืมได้
16 7025295 - ยืมได้
17 7025296 - ยืมได้
18 7025297 - ยืมได้
19 7025298 - ยืมได้
20 7025299 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1