ตำราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 19 Basic trauma care

 • สถานะ: (3/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169222019
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-11
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทสไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 444 หน้า, 21 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WO700 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะฉุกเฉิน บาดแผลและบาดเจ็บ -- การรักษา บาดแผลและบาดเจ็บ -- ศัลยกรรม
ตำราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 19 Basic trauma care

เรวัต ชุณหสุวรรณกุล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • จิตติมา เจริญสุข, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025310 - ยืมได้
2 7025311 - ยืมได้
3 7025312 - ยืมได้
4 7025313 - ยืมได้
5 7025314 9 ต.ค. 2022, 15:34 ระหว่างยืม ศราวุธ ใจโอบอ้อม
6 7025315 9 ต.ค. 2022, 15:35 ระหว่างยืม ธนพร แสงบุญ
7 7025316 - ยืมได้
8 7025317 - ยืมได้
9 7025318 - ยืมได้
10 7025319 9 ต.ค. 2022, 00:00 ระหว่างยืม ธัญชนก คำอ้าย
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 3