โรคเอ็มดีเอสในประเทศไทย = Myelodysplastic syndromes (MDS) in Thailand

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164076662
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับบลิเคชั่น
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 142 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WH385 จ215
 • Tags (หัวเรื่อง):
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025337 - ยืมได้
2 7025338 - ยืมได้
3 7025339 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0