นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.2 ป13น
 • Tags (หัวเรื่อง):
นวัตกรรมทางการพยาบาล - - วิจัย
นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล

ปฐมามาศ โชติบัณ

ผู้แต่งร่วม

 • จรูญรัตน์ รอดเนียม
 • กิตติพร เนาว์สุวรรณ
 • ธารินี นนทพุทธ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002436 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0