มหากาพย์พุทธจริต รจนาโดย มหากวีอัศวโฆษ : ภาษาไทย 3 สำนวน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165909686
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาพพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 608 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: BQ1606 ม192
 • Tags (หัวเรื่อง):
พุทธศาสนา วรรณคดีมหากาพย์ พระพุทธเจ้า -- กวีนิพนธ์ วรรณกรรมพุทธศาสนา
มหากาพย์พุทธจริต รจนาโดย มหากวีอัศวโฆษ : ภาษาไทย 3 สำนวน

อัศวโฆษ

ผู้แต่งร่วม

 • สำเนียง เลื่อมใส, แปล
 • จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, แปล
 • เรืองอุไร จูตะเสน, แปล
 • กรุณา กุศลาลัย, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025383 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0