เวชปฏิบัติครอบครัว 3 : ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง = A Step-By-Step Guide to Practicing Patient-Centered Medicine

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163983961
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 333 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ก151ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชปฏิบัติครอบครัว 3 : ขั้นตอนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง = A Step-By-Step Guide to Practicing Patient-Centered Medicine

กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

ผู้แต่งร่วม

 • วิชุดา จิรพรเจริญ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025384 - ยืมได้
2 7025385 - ยืมได้
3 7025386 - ยืมได้
4 7025387 - ยืมได้
5 7025388 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0