ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163147912
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 132 หน้า, 21 cm. (170 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: QW504 ส241ภ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย ระบบภูมิคุ้มกัน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025389 - ยืมได้
2 7025390 - ยืมได้
3 7025391 - ยืมได้
4 7025392 - ยืมได้
5 7025393 - ยืมได้
6 7025394 - ยืมได้
7 7025395 - ยืมได้
8 7025396 - ยืมได้
9 7025397 - ยืมได้
10 7025398 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0