วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740339229
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 119 หน้า, 21 cm. (125 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: LB1025.3 ก241ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
การเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน
วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กุลิสรา จิตรชญาวณิช

ผู้แต่งร่วม

 • เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025402 - ยืมได้
2 7025403 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0