การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า = Electroconvulsive therapy

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436480
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-19
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 196 หน้า, 26 cm. (530 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WM412 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
จิตเวชศาสตร์ การรักษาด้วยไฟฟ้า
การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า = Electroconvulsive therapy

พิชัย อิฏฐสกุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025427 - ยืมได้
2 7025428 - ยืมได้
3 7025429 - ยืมได้
4 7025430 - ยืมได้
5 7025431 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0