กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165811217
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-05-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 9
 • สำนักพิมพ์: วิญญูชน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 256 หน้า, 21 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ส287ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กฎหมายทางการแพทย์ พยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025459 - ยืมได้
2 7025460 - ยืมได้
3 7025461 - ยืมได้
4 7025462 - ยืมได้
5 7025463 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0