Handbook of clinical interpretation of diagnostic tests

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163987136
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ทริคธิงค์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 812 หน้า, 26 cm. (650 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB141 H236
Handbook of clinical interpretation of diagnostic tests

ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ปกป้อง พิริยคุณธร, บรรณาธิการ
 • กิตติ เทียนขาว, บรรณาธิการ
 • วรผกา มโนสร้อย, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025464 - ยืมได้
2 7025465 - ยืมได้
3 7025466 - ยืมได้
4 7025906 - ยืมได้
5 7025907 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0