ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการอย่างเป็นระบบของ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการพยาบาลมารดาและผดุงครรภ์ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 ป171ผ
ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการอย่างเป็นระบบของ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการพยาบาลมารดาและผดุงครรภ์ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประไพศรี กาบมาลา และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • เยาวลักษณ์ มาก๋า
 • สุพัตรา สินธุบัว
 • สุปราณี โฆวัชรกุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002995 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0