ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบพี่สอนน้องต่อความรู้ เรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาทและความพึงพอใจ ของนักศึกษารายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY20.5 ว173ผ
ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบพี่สอนน้องต่อความรู้ เรื่องกายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาทและความพึงพอใจ ของนักศึกษารายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วริศา วรวงศ์

ผู้แต่งร่วม

 • กรรณิการ์ เรือนจันทร์
 • พูลทรัพย์ ลาภเจียม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002996 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0