อย่ารบกวนการเรียนของฉัน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161840464
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-10-07
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อรุณอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 436 หน้า, 21 cm. (415 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: น. ย251อ
อย่ารบกวนการเรียนของฉัน

เย่ว์ หลิวกวง

ผู้แต่งร่วม

 • สี่เมษา, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000302 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0