เรือนไม้สีเบจ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161840587
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-21
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 10
 • สำนักพิมพ์: อรุณอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 433 หน้า, 21 cm. (445 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: น. ว231ร
เรือนไม้สีเบจ

วินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, นามปากกา)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000304 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0