เจ้าสาวของอานนท์

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786163884756
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: แสงดาว
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 408 หน้า, 21 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: น. ว231จ
เจ้าสาวของอานนท์

วิภาวดี รังสิต, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2463-2520 (ว. ณ ประมวญมารค, นามแฝง)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000306 30 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม สายฝน สฤษดิกุล
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1