มาลัยสามชาย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161832551
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-11
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 9
 • สำนักพิมพ์: อรุณอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 807 หน้า, 21 cm. (545 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: น. ว231ม
 • Tags (หัวเรื่อง):
นวนิยาย ลำดับที่ 383
มาลัยสามชาย

วินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล, นามปากกา)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 800308 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0