เล่ห์จารชน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161832407
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อรุณอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 277 หน้า, 21 cm. (275 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: น. ห286ล
 • Tags (หัวเรื่อง):
นวนิยายจีน
เล่ห์จารชน

โหมว เจวียน

ผู้แต่งร่วม

 • ซิงฉาย, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000313 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0