วิธีรอดพ้นจาก "คนเป็นพิษ" = Surrounded by psychopaths

 • สถานะ: (1/1) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786161848750
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-11
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 252 หน้า, 21 cm. (275 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: HM251 อ251ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น จิตวิทยาสังคม
วิธีรอดพ้นจาก "คนเป็นพิษ" = Surrounded by psychopaths

เอริคสัน, โธมัส

ผู้แต่งร่วม

 • ประเวศ หงส์จรรยา, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025476 30 มิ.ย. 2023, 15:00 ระหว่างยืม ณิกัลยาณี อุดแดง
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1