วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161840662
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-19
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 327 หน้า, 21 cm. (335 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: LC: HM251 อ251ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
มนุษยสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น จิตวิทยาสังคม การสื่อสารระหว่างบุคคล
วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า

เอริคสัน, โธมัส

ผู้แต่งร่วม

 • ประเวศ หงส์จรรยา, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025477 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0