เทคนิคฝึกพลังความจำที่ทุกคนทำได้

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161839147
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-10
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 165 หน้า, 21 cm. (199 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: LC: BF385 ฮ231ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
ความคิดและการคิด ความจำ การช่วยความจำ การพัฒนาตนเอง -- แง่จิตวิทยา
เทคนิคฝึกพลังความจำที่ทุกคนทำได้

ฮิระตะ นะโอะยะ

ผู้แต่งร่วม

 • อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025478 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0