กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่

 • สถานะ: (1/48) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165727747
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-04-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: โคราชอิงค์เจ็ท 2010
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 192 หน้า, 26 cm. (168 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY150 อ154ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้ใหญ่ -- แบบฝึกหัด
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025489 - ยืมได้
2 7025490 - ยืมได้
3 7025491 - ยืมได้
4 7025492 - ยืมได้
5 7025493 - ยืมได้
6 7025494 - ยืมได้
7 7025495 - ยืมได้
8 7025496 - ยืมได้
9 7025497 - ยืมได้
10 7025498 - ยืมได้
11 7025499 - ยืมได้
12 7025500 - ยืมได้
13 7025501 - ยืมได้
14 7025502 - ยืมได้
15 7025503 - ยืมได้
16 7025504 - ยืมได้
17 7025505 - ยืมได้
18 7025506 - ยืมได้
19 7025507 - ยืมได้
20 7025508 - ยืมได้
21 7025509 - ยืมได้
22 7025510 - ยืมได้
23 7025511 - ยืมได้
24 7025512 - ยืมได้
25 7025513 - ยืมได้
26 7025514 - ยืมได้
27 7025515 - ยืมได้
28 7025516 - ยืมได้
29 7025517 - ยืมได้
30 7025518 - ยืมได้
31 7025519 - ยืมได้
32 7025520 - ยืมได้
33 7025521 - ยืมได้
34 7025522 - ยืมได้
35 7025523 - ยืมได้
36 7025524 - ยืมได้
37 7025525 13 มิ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ศศิกานต์ วงศ์เครือจันทร์
38 7025526 - ยืมได้
39 7025527 - ยืมได้
40 7025528 - ยืมได้
41 7025529 - ยืมได้
42 7025530 - ยืมได้
43 7025531 - ยืมได้
44 7025532 - ยืมได้
45 7025533 - ยืมได้
46 7025534 - ยืมได้
47 7025535 - ยืมได้
48 7025536 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1