กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่

 • สถานะ: (13/48) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165727747
 • จำนวนการยืม: 13 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-04
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: โคราชอิงค์เจ็ท 2010
 • เมืองที่พิมพ์: นครราชสีมา
 • ลักษณทางกายภาพ: 192 หน้า, 26 cm. (168 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY150 อ154ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้ใหญ่ -- แบบฝึกหัด

ผู้จองหนังสือ

# ผู้จองหนังสือ วันที่ทำการจอง
1 ธนพล ชีวพัฒนโสภณ 21 พ.ย. 2023, 15:12
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025489 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ชวนันทร์ มะโนชัย
2 7025490 1 มี.ค. 2024, 15:00 ระหว่างยืม นุชศรา แซ่ย่าง
3 7025491 3 ม.ค. 2024, 14:41 ระหว่างยืม ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
4 7025492 - ยืมได้
5 7025493 - ยืมได้
6 7025494 - ยืมได้
7 7025495 - ยืมได้
8 7025496 15 ม.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นฤดล บุญมา
9 7025497 - ยืมได้
10 7025498 - ยืมได้
11 7025499 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กนิษฐา ทาหนัก
12 7025500 - ยืมได้
13 7025501 - ยืมได้
14 7025502 - ยืมได้
15 7025503 - ยืมได้
16 7025504 - ยืมได้
17 7025505 - ยืมได้
18 7025506 - ยืมได้
19 7025507 - ยืมได้
20 7025508 29 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ธนพล ชีวพัฒนโสภณ
21 7025509 - ยืมได้
22 7025510 23 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อรุโณทัย จาจา
23 7025511 - ยืมได้
24 7025512 28 ก.พ. 2024, 15:00 ระหว่างยืม ธัญจิรา ชาติวงษ์อมร
25 7025513 - ยืมได้
26 7025514 - ยืมได้
27 7025515 - ยืมได้
28 7025516 - ยืมได้
29 7025517 - ยืมได้
30 7025518 - ยืมได้
31 7025519 - ยืมได้
32 7025520 - ยืมได้
33 7025521 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ชวนันทร์ มะโนชัย
34 7025522 - ยืมได้
35 7025523 - ยืมได้
36 7025524 29 ก.พ. 2024, 15:00 ระหว่างยืม อทิตยา วันพุทธ
37 7025525 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อารี ศรีบุญรุ่งโรจน์
38 7025526 - ยืมได้
39 7025527 - ยืมได้
40 7025528 - ยืมได้
41 7025529 - ยืมได้
42 7025530 28 ก.พ. 2024, 09:42 ระหว่างยืม ก้องภพ ด้วงพรม
43 7025531 - ยืมได้
44 7025532 - ยืมได้
45 7025533 29 ก.พ. 2024, 15:00 ระหว่างยืม เอกชัย สกุณาวงศ์
46 7025534 - ยืมได้
47 7025535 - ยืมได้
48 7025536 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 13