การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436930
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 470 หน้า, 24 cm. (499 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ [และคณะ]

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025546 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0