วิจัยการเรียนการสอน

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740330875
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-21
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 308 หน้า, 21 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: LB1028 ป171ว
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิจัย การศึกษา--วิจัย การสอน--วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025575 - ยืมได้
2 7025576 - ยืมได้
3 7025577 - ยืมได้
4 7025578 - ยืมได้
5 7025579 - ยืมได้
6 7025580 - ยืมได้
7 7025581 - ยืมได้
8 7025582 - ยืมได้
9 7025583 - ยืมได้
10 7025584 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0