การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

 • สถานะ: (6/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436930
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-26
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 470 หน้า, 24 cm. (499 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ [และคณะ]

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025585 4 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ทิพยาภรณ์ สลุงอยู่ (รางวัลที่ 1 เริ่ม 1/2/67-31/1/68 ยืมได้ 10 เล่ม)
2 7025586 26 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม จารุวรรณ วนาสมบูรณ์
3 7025587 28 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เปรมชนัน หลังสัน
4 7025588 - ยืมได้
5 7025589 - ยืมได้
6 7025590 - ยืมได้
7 7025591 28 ก.พ. 2024, 10:22 ระหว่างยืม อารียา พิมพ์ทอง
8 7025592 8 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กนกพร แสงพุฒ
9 7025593 28 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เปรมชนัน หลังสัน
10 7025594 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 6