การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436930
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-22
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 470 หน้า, 24 cm. (499 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

นพวรรณ เปียซื่อ, บรรณาธิการ [และคณะ]

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025585 - ยืมได้
2 7025586 - ยืมได้
3 7025587 - ยืมได้
4 7025588 - ยืมได้
5 7025589 - ยืมได้
6 7025590 - ยืมได้
7 7025591 - ยืมได้
8 7025592 - ยืมได้
9 7025593 - ยืมได้
10 7025594 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0