การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 3

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163987044
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-13
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 336 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ท231ก เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรกรรม -- พยาบาล การพยาบาลอายุรศาสตร์
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 3

ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • มนัสวี ขนอม
 • สุทธินันท์ คอดริงตัน
 • ฐิตินนท์ ดวงจินา
 • ชมพูนุท ศรีรัตน์
 • ศิริรัตน์ ปานอุทัย
 • ทศพร คำผลศิริ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025605 - ยืมได้
2 7025606 - ยืมได้
3 7025607 - ยืมได้
4 7025608 - ยืมได้
5 7025609 - ยืมได้
6 7025610 - ยืมได้
7 7025611 - ยืมได้
8 7025612 - ยืมได้
9 7025613 - ยืมได้
10 7025614 - ยืมได้
11 7025615 - ยืมได้
12 7025616 - ยืมได้
13 7025617 - ยืมได้
14 7025618 - ยืมได้
15 7025619 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0