ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1

 • สถานะ: (5/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164386471
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-21
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 620 หน้า, 26 cm. (950 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ต221 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์
ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1

ภัณฑิลา สิทธิการค้า, บรรณาธิการ [และคณะ]

ผู้แต่งร่วม

 • พัชรี คำวิลัยศักดิ์, บรรณาธิการ
 • รัฐพล อุปลา, บรรณาธิการ
 • สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, บรรณาธิการ
 • ดารา ไม้เรียง, บรรณาธิการ
 • รสวันต์ อารีมิตร, บรรณาธิการ
 • กุณฑล วิชาจารย์, บรรณาธิการ
 • ลีลาวดี เตชาเสถียร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025620 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
2 7025621 - ยืมได้
3 7025622 - ยืมได้
4 7025623 - ยืมได้
5 7025624 9 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เยาวลักษณ์ มาก๋า
6 7025625 - ยืมได้
7 7025626 - ยืมได้
8 7025627 - ยืมได้
9 7025628 - ยืมได้
10 7025629 - ยืมได้
11 7025630 - ยืมได้
12 7025631 - ยืมได้
13 7025632 26 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กชวรรณ จันทะเลิศ
14 7025633 8 มี.ค. 2024, 12:55 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
15 7025634 17 เม.ย. 2024, 14:11 ระหว่างยืม ธารตะวัน พูดหวาน
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 5