ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2

 • สถานะ: (3/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164386471
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-25
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 26 cm. (950 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WS100 ต221 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
กุมารเวชศาสตร์
ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2

ภัณฑิลา สิทธิการค้า, บรรณาธิการ [และคณะ]

ผู้แต่งร่วม

 • พัชรี คำวิลัยศักดิ์, บรรณาธิการ
 • รัฐพล อุปลา, บรรณาธิการ
 • สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, บรรณาธิการ
 • ดารา ไม้เรียง, บรรณาธิการ
 • รสวันต์ อารีมิตร, บรรณาธิการ
 • กุณฑล วิชาจารย์, บรรณาธิการ
 • ลีลาวดี เตชาเสถียร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025635 - ยืมได้
2 7025636 - ยืมได้
3 7025637 - ยืมได้
4 7025638 - ยืมได้
5 7025639 13 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
6 7025640 - ยืมได้
7 7025641 - ยืมได้
8 7025642 - ยืมได้
9 7025643 - ยืมได้
10 7025644 3 ธ.ค. 2023, 14:52 ระหว่างยืม สุนิตา ไลนอก
11 7025645 - ยืมได้
12 7025646 - ยืมได้
13 7025647 9 ก.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เยาวลักษณ์ มาก๋า
14 7025648 - ยืมได้
15 7025649 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 3