สาระหลักในการวิจัยทางการพยาบาล = Foundations of nursing research

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165940023
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ชานเมืองการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 168 หน้า, 29 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY20.5 จ235ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล -- วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025659 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0