การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร"

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161149307
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 95 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY16 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบริหารองค์ความรู้ -- การประชุม การจัดการองค์การ -- การประชุม
การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization ) ปีการศึกษา 2564 "พันธกิจการบริหารจัดการองค์กร"

อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สถาบันพระบรมราชชนก. คณะพยาบาลศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025668 - ยืมได้
2 7025669 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0