การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163986955
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 263 หน้า, 26 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ศ231ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2

ศิริรัตน์ ปานอุทัย และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • กิรณา เค้าฉลองเคียง
 • สุทธินันท์ คอดริงตัน
 • จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
 • จิตตวดี เหรียญทอง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025682 - ยืมได้
2 7025683 - ยืมได้
3 7025684 - ยืมได้
4 7025685 - ยืมได้
5 7025686 - ยืมได้
6 7025687 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เขมวิการ์ งามบุ่งค้า
7 7025688 - ยืมได้
8 7025689 - ยืมได้
9 7025690 - ยืมได้
10 7025691 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1