ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล = Skill of nursing management

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163987037
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 179 หน้า, 26 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY105 อ162ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล - - การบริหาร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025707 - ยืมได้
2 7025708 - ยืมได้
3 7025709 - ยืมได้
4 7025710 - ยืมได้
5 7025711 - ยืมได้
6 7025712 - ยืมได้
7 7025713 - ยืมได้
8 7025714 - ยืมได้
9 7025715 - ยืมได้
10 7025716 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0