การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ = Pain management in clinical practice

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164436527
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 317 หน้า, 26 cm. (640 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB535 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
ความเจ็บปวด
การบำบัดปวดในเวชปฏิบัติ = Pain management in clinical practice

นุช ตันติศิรินทร์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025736 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0