เทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ซีทีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262669
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 196 หน้า, 26 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WN206 ศ246ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบันทึกภาพด้วยรังสี รังสีเอกซ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025738 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0