คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต = A practical approach to the science of ayuraveda

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162105265
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ปัญญาชน
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 398 หน้า, 25 cm. (399 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB55.A9 อ211ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนโบราณ อายุรเวท การแพทย์ -- อินเดีย
คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต = A practical approach to the science of ayuraveda

อัคชาร์ยะ บัลกฤษณะ

ผู้แต่งร่วม

 • ณภัคชา ดัฎธา, แปล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025739 - ยืมได้
2 7025740 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0