คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9745069019
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 187 หน้า, 25 cm. (475 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB537 พ253ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
การนวด -- ไทย การกดจุด -- ไทย
คู่มืออบรมการนวดไทยแบบราชสำนัก

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

ผู้แต่งร่วม

 • อภิชาติ ลิมติยะโยธิน
 • อุบลรัตน์์ มโนศิลป์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025741 - ยืมได้
2 7025742 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0