การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164451711
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-02-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 7
 • สำนักพิมพ์: พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 585 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY154 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดูแลขั้นวิกฤต ภาวะฉุกเฉิน -- การพยาบาล
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach

วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025746 - ยืมได้
2 7025747 - ยืมได้
3 7025748 - ยืมได้
4 7025749 - ยืมได้
5 7025750 - ยืมได้
6 7025799 - ยืมได้
7 7025800 - ยืมได้
8 7025801 - ยืมได้
9 7025802 - ยืมได้
10 7025803 - ยืมได้
11 7025804 - ยืมได้
12 7025805 - ยืมได้
13 7025806 - ยืมได้
14 7025807 - ยืมได้
15 7025808 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0