บันทึกย่อในวิทยารูมาติก = Short note in rheumatology

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164387577
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-23
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: อนุสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 269 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WE544 บ215
 • Tags (หัวเรื่อง):
ข้ออักเสบ วิทยารูมาติก
บันทึกย่อในวิทยารูมาติก = Short note in rheumatology

ชิงชิง ฟูเจริญ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ศิรภพ สุวรรณโรจน์, บรรณาธิการ
 • อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025751 - ยืมได้
2 7025752 - ยืมได้
3 7025753 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0